Ενημερωτικό Υλικό για κάθε μέλος Lion

Για μια Λαϊονική Χρονιά χωρίς Εκτυπώσεις!!
Ακολουθώντας τις οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης Λεσχών Lions μηδενίζουμε τις εκτυπώσεις το Λαϊονικό Έτος 2021 - 2022 και όπου είναι αναγκαίες χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμο χαρτί!! Προσφέροντας έμμεσα αλλά έμπρακτα στην προστασία του Περιβάλλοντος ένα από τους 5 Πυλώνες Προσφοράς της Οργάνωσης μας!!!

Οι παρακάνω 190!! μεταφράσεις (απόδοση σε ελεύθερη μορφή) προέρχονται από το υλικό που παρουσιάζεται στον δικτυακό τόπο http://www.lionsclubs.org. Τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της διεθνούς οργάνωσης λεσχών Lions (Lions Clubs International). Οι παρακάτω 190 μεταφράσεις αποτελούν μια προσπάθεια πέντε ετών η οποία διαρκώς συνεχίζεται...

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε μέλος Lion με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραποιηθεί ή θα αφαιρεθεί το όνομα του δημιουργού!!! 


Με εκτίμηση 
L. Μιχάλης Κλεισαρχάκης
Kυβερνήτης Θ117Α (2021 - 2022)